20150425 234012ottarSENNATUOM

Tiotals jaktprovssesonger å hundratals jaktprover med de mange hundar som jeg har hatt...så har jeg fått oppleve intressanta saker å fått goda minner også.
Först jag må takka -ikke bere livet- men de som har bedömt minne hundar. Jeg liker den stilen som finns i Norge att bedömningen er åpent å du får kritiken straks etter slipet.
Takkar også alla hundförare som tevlat mot meg å mine hundar. Vanligst det har varit fair play å jeg har fått så mange venner.

Rex er jo den av mine hundar som har finaste jaktprovsstatistik. Han börja bra redan i uk. Det var i Börselv viterprov når Rex hadde stand å under reising jeg falla ner djupt in i snön. Dommare var Ottar Remmen å jeg hörde han skrika:" Skjut, skjut!". Fast jeg såg inget så det ble jo en skot å Rex var rolig etter sin kanon reising. Så Rex fikk sin förste 1 pr uk.
Biljetten til Vk fikk Rex i Vadsö. Det var höstprov å han fikk en stor sår i beinen men klara fint sine ryper så dommeren Vidar Angel dela "en glinrende 1 pr AK! Rex var 2 år 2 månader gammel å det var hans andre start i AK.

Höst 2013 i Börselv Rex var i cacit-prov å sin förste slip han var mot en dugtigjegare - Joshi/Roger Halvari. Begge jaktet bra men hitta ikke ryper. Etter lunshen var Rex hadde sin andra slip mot Frik/Are Suhr. Rex var helt rå å hadde tre fugelarbeit å med reis. Dommarna Vidar Angel å Kristofffer Brobak dela også cacitten å spurte meg om Rexen snart blir jaktchampion. Då börja jeg tenka i hoden min at så ska det bli!

rex esopenVi hadde også et par prover i Finland. Dommaren markku Hakuli likte ikke om Rex sin stortgående sök så fikk han bare 2 VK fast var eneste hund med reising å apport. Det var cacit-prov i Finland å Svein Roska var dommer som likte den stilen Rex jakta. Rex hadde fugelarbeit med reis men vi fikk ikke felling så enligt finska regler dommeren kunde ikke dela cacitten men bare 1 VK.

Hösten 2014 börja ikke så bra. Kansje Rex hadde nesesmitte. Men han fikk medisin å hadde en paus före de sista höstprover å tre prover i rad ble det premier å jaktchampionat. Rex var 4 år 4 månader å hans premieringsprosent i Norge å Finland var 40.

Vinteren 2015 vi hadde valpkul men sen vi var med i Sverige i Arjeplog. Det var et strort fjellområde å storm. Förste slip var helt bra men uten fuglar. I andra slip etter ca 5 minuter ble Rex borta i björkskog å jeg fikk leta han. Pga storm jeg kunde ikke se hans spår å etter et par timmar på skier fikk jeg åka til provspartiet som uten at snakka med meg åkte til veien med sine snöskotrar. Bare en venlig man ble med meg å leta med sin snöskoter -han heter Magnus Lundström. Jeg blit helt blöt å tröt så på snöskoteren börja jeg frysa veldigt mye å vi måste åka til provsenteren. Jeg var veldigt besviken å red for Rexen. Så kom Stefan Keisu til meg å sa at han å jeg må kjöra tilbake til provområdet å fortsetta å leta Rex. Så ble det å i mörkret vi til slut hitta Rex fra helt fremmende fjellar. Den proven husker jeg hele mit liv å husker de venlige svenskar, Magnus å Stefan!

Rypekullet´s Hope börja jakta bra vid 10 månaders ålder. Hun fikk komma til Sennalandet å visa sina talenter når hun blit 11 månader. Å hun jakta glimrende! Dommer var Roger Halvar å han hadde ingenn tveka å dela 1 pr uk! Sen Hope fikk komma til Gallok. Hun jakta som en v-hund å i sin andra slip hadde to fugelarbeit. I den andre vi fikk også reising å  så ble det 1 pr uk - igjen!
Hope var med i Arctic cupen å jakta bra. Kvalifisering å final gikk uten fugel å Hope kunde ikke få premie -desverre.
Etter AC har Hope fått jakrpremier og hun har premieprosent 50.